nové
Analytické myšlení a úsudky
nové
Jana Hilnerová
Pravdivost a nepravdivost TSP 2011 Varianta 02 el. verze
Dobrý den,
chci se zeptat na řešení této úlohy. Jakým postupem můžu dojít ke správnému
výsledku, když zadání říká, že alespoň dva nápisy jsou nepravdivé. Jak tedy můžu
poznat, která dva jsou nepravdivé a které naopak pravdivé. Nevím si s tím rady.
nové
Řešení lze vyčíst z následující pravdivostní tabulky:

1 2 3 4 -2 -2 1 v 4 -1
---------------------------
1 0 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 1

V jejím záhlaví je symbol čísla x zkratkou za "Poklad je v x-té skříňce." pro
každé přirozené x od 1 do 4; symboly -2, 1 v 4, -1 pak reprezentují nápisy na
jednotlivých skříňkách.
nové
Klára Čejková
TSP 2012/var. 1/ot. 49
kompresor
TSP 2012/var. 1/ot. 49
Dobrý den. Chci se zeptat jaký je postup v této úloze. Dělala jsem to přes
tabulku výroků a výsledek jsem měla špatně.
26. 2. 2013 10:30.55, , učo

Re: TSP 2012/var. 1/ot. 49
Jde o úlohu na sylogismy. Vzhledem k časovému limitu TSP je optimální platný
sylogismus uvidět (všech možností je 5 nad 2 = 10). V případě pochybností si lze
nakreslit Vennův diagram.
26. 2. 2013 11:44.13, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2012/var. 1/ot. 49
Prosím, jak bude takový náčrt vypadat? Raději se hloupě zeptám, než dělat, že
rozumím ... :-)
14. 4. 2013 21:52.30, Bc. Iveta Holasová (stud FF MU), učo 361518

nové
Lenka Nekužová
TSP 2012 var.5 otázka č.45
V zadání této úlohy stojí: "třída 2.B", ale ve všech možnostech odpovědí je
odkaz jen na třídu 2.A, ale o té nemáme vůbec žádnou informaci. Co potom, když v
zadání je chyba? Chyták to přece není.
nové
Dobrý deň,

v zadaní tejto varianty sa vyskytla tlačová chyba.
Uvedená úloha preto bola z dôvodu tejto chyby vyradená zo spracovania.
nové
Radek Černý
TSP 2012/var. 02/ot. 42
Dobrý den,
dostal jsem se k této úloze a nesouhlasím s uvedeným řešením. Podle mého názoru
nelze o Patovi rozhodnout. Pokud by byl poctivec nemůže o sobě prohlásit, že je
padouch a pokud by byl padouch tak ani to o sobě nemůže říct, protože by se
jednalo o pravdu což je v rozporu se zařazením do kategorie padouch. Zajímalo by
mě tedy, jak správně vyřešit tento úkol.

Děkuji
nové
Může to o sobě říct, protože se jedná o konjunkci. Ta je pravdivá jenom tehdy,
pokud jsou obě její části pravdivé.

K tomu, aby Pat lhal, tak stačí, aby nepravdivá byla jedna část jeho tvrzení.
nové
Pro úplnost lze ještě dodat, že řešení lze najít pomocí následující tabulky:


S(Pat) S(Mat) Patovo tvrzení Matovo tvrzení
-------------------------------------------------------------
T T P in T' and M in T P in T and M in T

T T' P in T' and M in T P in T' or M in T'

T' T P in T or M in T' P in T and M in T

T' T' P in T or M in T' P in T' or M in T'


V jejím záhlaví značí "S(Pat)" množinu, do které řadí Pata právě pravdivostní
hodnota jeho výroků (a tedy i jeho výroku uvedeného v zadání), zatímco "Patovo
tvrzení" značí výrok, který platí na základě výroku proneseného Patem, je-li Pat
prvkem S(Pat) (tedy buďto samotný výrok Pata, a nebo jeho negaci). Obdobně pro
Mata. V další části tabulky pak "T" značí množinu všech poctivců a "T'" množinu
všech padouchů. V 1. až 3. řádku lze najít spor

P in T a zároveň P in T'
(v 1. řádku dokonce 2x).

Je snad jasné, že v subtestu AM se obvykle vyskytují podstatně jednodušší úlohy,
takže úlohu o lhářích a pravdomluvných je moudřejší nechat si pro případ, že
člověku zbude čas.
nové
Vendula Divišová
TSP 2012, varianta 03, otázka 46
kompresor
TSP 2012, varianta 03, otázka 46
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem se tato úloha řeší. Děkuji
24. 3. 2013 17:52.01, , učo

Re: TSP 2012, varianta 03, otázka 46
Jde o interaktivní, nebo PDF variantu?
25. 3. 2013 09:20.47, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2012, varianta 03, otázka 46
Omlouvám se, jde o interaktivní.
25. 3. 2013 16:41.34, , učo

nové
Můj postup je takový, že si nejprve nakreslím prázdnou tabulku o 6-ti řádcích a
6-ti sloupcích a její sloupce a řádky si označím písmeny A, B, ..., F. Do této
tabulky pak zapíši všechny šipky z obrázku v zadání. Nakonec tabulku projdu
odshora dolů a podle potřeby v ní vyznačím další šipky - tolikrát, dokud
neabsolvuji průchod, kdy již není co vyznačovat. Pak již jen spočítám, kolik
šipek jsem do tabulky doplnil, a výsledek porovnám s nabízenými odpověďmi.

Tabulka po vyplnění:

A B C D E F
A
B x
C x 1 x
D 1 1 x
E 1 x
F 1 1 x 1

Symbol šipky zapsaný v řádku i a sloupci j znamená, že v obrázku vede šipka z i
do j. Číslo n značí, že šipka byla zapsána při n-tém průchodu tabulkou.

P.S.: Vyplňování tabulky mi ovšem nejde moc rychle, takže bych řešením úlohy
tohoto typu při ostrém TSP raději neztrácel čas. Ví někdo, jak tuto úlohu
vyřešit rychle (řekněme do 2 minut)?
nové
Eva Brožová
kompresor
Re: TSP 2012, varianta 03, otázka 46
Tvým způsobem mi vychází 7, ale má to být 9 (bych řekla), zapomněl si na možnost
CD nebo DC a CF nebo FC .... nebo to byl záměr??
1. 4. 2013 21:02.05, , učo

Re: TSP 2012, varianta 03, otázka 46
Podle mně je v PDF verzi správná odpověď c), což je 7, a v interaktivním
odpovědníku e), což je zase 7.
2. 4. 2013 09:13.15, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2012, varianta 03, otázka 46
Ááha, tak to jo... a nevíš proč si vynechal ty dvě možnosti, které jsem ti
psala? Já jsem si totiž našla postup jiný, ale bohužel mi VŽDY vychází 9. Když
je uvedených 6 možností, tak výsledné mi vychází 9.
2. 4. 2013 13:06.07, , učo

Re: TSP 2012, varianta 03, otázka 46
Nejsem si vědomý toho, že bych něco vynechal. Můžeš prosím prozradit, kde jsi
našla jiný postup, případně jej zde publikovat?
2. 4. 2013 13:18.58, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2012, varianta 03, otázka 46
No ten můj postup zjevně není správný, protože já jsem využila ještě možnost CD
nebo DC a CF nebo FC... Zjistila jsem ale, že u každého příkladu mi vždy vychází
9, i když je odpověď jiná.

Takže to je asi na nic postup. Mě to vyšlo v příkladu, co jsem počítala já (kde
opravdu byla možnost 9 správná), ale v tomto případě mi to také vyšlo 9 a to už
nebyla správná odpověď.

Chtěla bych vědět, proč si nepoužil ty dvě možnosti CD/DC/ nebo CF/FC/, a pokud
to pak dokážu připojit k tomu svému postupu a pak už bude 100%, hned ho
zveřejním :-)
2. 4. 2013 19:25.58, , učo

Re: TSP 2012, varianta 03, otázka 46
Nerozumím Tvé otázce. Můžeš ji trochu rozvést?
2. 4. 2013 20:56.22, Martin Malý, učo 360774

nové
Eva Brožová
Já jsem si našla blbý systém, který vůbec nefunguje.

Napíšu si všechny možnosti co jsou. (sloupec po sloupci, od shora dolů: AB, AC,
AD ...., a další sloupec začínající na B - BA, BC, BD ....)

AB BA CA DA EA FA
AC BC CB DB EB FB
AD BD CD DC EC FC
AE BE CE DE ED FD
AF BF CF DF EF FE

V tomto si zakroužkuji možnosti, které jsou v obrázku.

AB (BA)(CA) DA EA FA
AC BC CB DB (EB) FB
AD BD CD DC EC FC
AE BE (CE)(DE) ED (FD)
AF BF CF DF EF FE

Pro kontrolu jich musí být stejně jako šipek (čili 6).

Potom vyškrtám možnosti podvojné: Takže když mám zakroužkovanou možnost BA,
vyškrtnu možnost AB. Takhle si tedy vyškrtám všechny možnosti. Takže taky 6
možností. (čili AB, AC, BE, EC, ED, DF).

(Dám tady místo toho hvězdičku, v papírovém zápise to je jednodušší, to prostě
přeškrtnu)

* (BA)(CA) DA EA FA
* BC CB DB (EB) FB
AD BD CD DC * FC
AE * (CE)(DE) * (FD)
AF BF CF * EF FE

A teď jedu po řádcích a kroužkuju zbylé možnosti a jejich podvoujnou variantu si
vyškrtnu (já doma pracuju se dvěma barvama, původní kroužky a křížky mám modře,
nové červeně, takže u TSP budeme volit třeba pro nové možnosti začtverečkování a
podvojné možnosti stále vyškrtávat).

Takhle ale vždy dojdu k výsledku 9.

Já totiž nechápu, když si udělám tvojí tabulku, zapíšu si do ní už určené šipky
a dopisuji šipky, které bych udělala já, proč ty např. uděláš šipku z D do A, z
F do B, ale neuděláš z C do D. Proč? ...

Když pominu svůj pitomej systém a udělala jsem si jenom trojúhelník X,Y,Z, a
podle něho jsem si doplňovala a kontrolovala průchody šipek:
Z
^ ^
/ \
/ \
X---->Y = (trojúhelník podle zadání)

Pak jsem si to do obrázku dokreslovala a střídala jsem si trojúhelníky:

Když mám trojúhelník ABC a v obrázku mám šipku z B do A a z C do A - pak jsem si
řekla, že B je jako X, C je jako Y a A je jako Z. Tak povede šipka z B do C. Ty
máš ve své tabulce z C do B. Už tohle nechápu, ale budiž (pořád je to jedna
šipka, kam vede už je v podstatě jedno), nicméně, když jdu dál:

Trojúhelník BCD, tak z B do C mám šipku, takže B je X, C je Y, D je Z. Takže
šipka podle mě bude z C do D, a z B do D...

A tak dále...

Ale pak nechápu proč máš šipku z D do A...

Jedinou šipku (kterou já nemám) co bych pochopila je šipka z F do B. Akorát já
bych dala z B do F. Jelikož mám šipku z F do A a z B do A, což by odpovídalo, že
trojúhelník FAB, bude B je X, F je Y a A je Z. Pak by byla šipka z B do F.

Já tenhle příklad prostě nechápu.

Nevíš ještě jak mi to jinak vysvětlit. Podle čeho doplňuješ ty šipky. Proč tedy
vynecháš šipku s písmeny C a D. Já už nevím jakým směrem. Mě to podle tebe vůbec
nevychází. A nemůžu na to přijít. Výsledek mám taky vždycky jiný, než je ten
správný. Doufám, že chápeš, co tu píšu. Díky za případnou odpověď.
nové
Podle toho, co píšeš, bych řekl, že by Ti pomohlo udělat si jasno v samotném
pravidlu tranzitivity. Vezměme např. známou tranzitivitu rovnosti dvou reálných
čísel: je-li x=y a zároveň y=z, pak x=z (vyjádřeno v terminologii šipek:
jestliže vede šipka z x do y a zároveň vede šipka z y do z, pak vede šipka z x
do z). Pravidlo nic neříká o tom, že je-li x=y a zároveň z=y, pak x=z. Je to
sice pravda, je ale potřeba si uvědomit, že rovnost reálných čísel je nejen
tranzitivní, ale též symetrická ("symetrická" - připomeňme si - znamená, že pro
každá dvě reálná čísla x, y platí x=y, právě když y=x). O objektech
předložených v zadání není řečeno, že by pro ně mělo platit kromě pravidla
tranzitivity též pravidlo symetrie.

P.S.: Pokud jsi z Brna, ještě by snad existovala možnost potkat se třeba v MZK a
probrat to ústně. V případě potřeby mně můžeš kontaktovat na můj univerzitní
mail.
nové
Michal Svetík
Ja som si to normálne nakreslil a normálne som tam tie šípky dokreslil a potom
ich spočítal. Robil som konkrétne iba tento jeden príklad, nie celý test, čiže
som to robil trochu pomalšie a trvalo mi to asi tak 1min 15s a vyšlo mi to 7. Ak
to je správne, tak potom si myslím že je zbytočné komplikovať to tabuľkou (aspoň
teda pre mňa).
nové
Dokreslit si chybějící šipky přímo do obrázku je sice přímočařejší a možná
rychlejší, než je zapisovat do tabulky, na druhé straně si myslím, že při tomto
způsobu řešení lze lehce na některou šipku zapomenout.
nové
PDF verze rok 2012, otázka 42 a 43 (var. 1)
Prosím, jak mám řešit tyto 2 úlohy? Jde 42 pomocí pravděpodobnostní tabulky?
nové
Ad ot. 42:

Na základě informací v zadání si lze sestavit následující tabulku:

světlé tmavé
-------------------------
velké - -
malé -
střední -

Z ní vyčteš, že každý předmět v bedýnce je světlý střední nebo tmavý malý. V
bedýnce tedy nejsou nutně jen světlé střední předměty, jak (podle 1. věty
zadání) tvrdí odpověď a). To ale znamená, že a) je správnou odpovědí.

Ad ot. 43:

Jde o jednoduché Sudoku.
nové
Iveta Smejkalová
rok 2012/ var.12/ot. 48-50 pdf
Zdravím, dají se tyto příklady řešit pomocí pravdivostních tabulek? U příkladu
48 jsem si ji sestavila, nevím však, jak z ní vyvodit závěr. Řekla bych, že
pouze první tvrzení je opačné, protože mi vyšly všechny hodnoty opačně, správně
však mají být ,,všechna tvrzení".
nové
Ad ot. 48:

Lze řešit pomocí pravdivostní tabulky, leč velmi zdlouhavě. Podstatně rychlejší
je prostě porovnat předložený výrok s nabízenými možnostmi. Pokud Ti dělá
problém negování složených výroků, nastuduj si tuto látku např. v Polákově
Přehledu středoškolské matematiky.

Ad ot. 49, 50:

Obě otázky představují úlohu určit platný sylogismus. Zkus
http://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_forum_tsp.pl?guz=39224559;jn=v.
nové
Rok 2010 varianta 1 PDF otázka 51
Prosím poradíte s touto otázkou?
nové
Pokud měli všichni 4 živočichové znak Y, připadají nám podle tabulky v úvahu
pouze samice druhu A a samci druhu C. Jiné druhy se v našem vzorku určitě
nevyskytují, protože nemají znak Y.
nové
TSP 2012, var. 1, ot. 47, 49 (pdf)
Dobrý den, můžu poprosit o vysvětlení příkladu 47 v první variantě 2012? A u
příkladu 49 vím, že to tady už je, ale asi to potřebuju trochu podrobněji:D
Předem děkuji.
nové
Ad ot. 47:

Z daného předpokladu postupně plyne:

S -> -K
S v -K
---------
S -> -K
-S -> -K
---------
-K

Ad ot. 49:

Zkus Kotlána (Testy studijních předpokladů a základy logiky).
nové
Lukáš Mikšovský
Mimo zadání minulých TSP ( výroky - pravidla )
kompresor
Mimo zadání minulých TSP ( výroky - pravidla )
Dobrý den , narazil jsem na příklad , se kterým si nějak nevím rady . Vycházejí
mi tři různá řešení . Zadání nenajdete v minulých variantách TSP . Příklad níže
..


Uchazeč , který má praxi v oboru a maturitu , BUDE pozván na konkurz

   tudíž to má být ? Praxe V Maturita -> Kon.

a) Uchazeč Cyril měl maturitu i vysokoškolské vzdělání, ale na konkurz pozván
nebyl .
b) Uchazeč Daniel neměl maturitu ani praxi v oboru a na konkurz pozván byl .
c) U. Emil měl 10 let praxe v oboru a na konkurz pozván nebyl .
d) U. Alan nebyl pozván na konkurz , i když měl maturitu a 2 roky praxe v oboru
.
e) U. Bohumil neměl žádnou praxi v oboru , přesto byl pozván na konkurz ..
Vyberte situaci , kdy bylo pravidlo porušeno ..

Situace a),c),d) mi vyšly , jakože porušují .. Kde mám prosím chybu ..

PS: k situaci e) jsem už ani nedošel .
24. 4. 2013 00:32.35, , učo

Re: Mimo zadání minulých TSP ( výroky - pravidla )
Ten zápis máš špatně, konjunkce se značí trošku jinak. Správně by to mělo být
asi takhle: (P Λ M) -> K. Hledáme negaci implikace - pravidlo je porušeno tam,
kde platí první část a druhá ne.

Některé výroky neobsahují praxi v oboru a maturitu, v jiných je zase napsáno, že
na koncert pozván byl. Zůstane tak právě jedna možná odpověď.
24. 4. 2013 13:54.02, Petra Kočišová (stud FF MU, PrF MU), učo 369559

Re: Mimo zadání minulých TSP ( výroky - pravidla )
Aha, takže chyba hned v prvním kroku .. Takže správná odpověd je d)?
25. 4. 2013 19:14.09, , učo

nové
nové
Lukáš Mikšovský
Mimo zadání TSP ( kombinace PH a jejich vylučování )
Obě tato tvrzení jsou nepravdivá:

Babička má králíky a slepice

Jestliže babička nemá králíky, pak nemá ani slepice.

Vyberte logicky správný závěr.

a) Babička má králíky i slepice
b) Babička má králíky
c)Jestliže má babička slepice , pak má i králíky
d) Babička má slepice
e) Babička nemá ani slepice , ani králíky

Vyberte logicky správný závěr

Sestavení tabulky chápu .. Jenže po dosazení do tabulky , nevím kam dál .

Ještě se chci zeptat , jaký rozdíl je mezi jednoduchými výroky a tímto příkladem
. Hraje roli to , že tvrzení jsou nepravdivá ? Jde mi o to , abych poznal , kdy
mám použít tabulku ,či ne . ( bez tabulky jsem nezkoušel )
nové
Lenka Nekužová
kompresor
Re: Mimo zadání TSP ( kombinace PH a jejich vylučování )
Můžu se zeptat na správný výsledek ? O výrokové logice jsem slyšela poprvé tak
před šesti týdny, takže na to jdu možná špatně. Přes tabulky to moc neumím, ale
vím, že z té druhé části implikace, která má být nepravdivá, mi přece musí
vyjít, že pravda je, že slepice má určitě. Tak, že bych buď odpověděla to déčko
nebo to céčko.
Mate mě ta první věta, kde je, že má králíky a slepice. Protože pokud by to byla
konjunkce, tak ta může být pravdivá, jestli to dobře chápu i v případě, že jsou
obě ta tvrzení nepravdivá, takže vlastně z této první věty nemůžu odhadnout,
jestli má králíky a nemá slepice nebo naopak.
Abych na to mohla přijít musím si vzít ten druhý výrok a z toho určitě vím, že
druhá část je pravdivá, když slepice má.
Toto jsou moje úvahy a vůbec nevím, jestli na to jdu dobře. Byla bych ráda,
kdyby i mně někdo poradil. Děkuji.
Jaká je vlastně ta správná odpověď?
24. 4. 2013 13:48.42, , učo

Re: Mimo zadání TSP ( kombinace PH a jejich vylučování )
Mně se zdá, že si pleteš konjunkci a ekvivalenci - konjunkce je "oba zároveň
platí", ekvivalence "oba zároveň stejně - buď oba platí, nebo oba neplatí".

No nám jde ale stejně o negace - takže je potřeba vědět, co je negací konjunkce
a co je negací implikace (to je to druhé tvrzení).


Jo, správně, z první věty to neuhodnu, vím, že aspoň jedno z toho nemá (nemá
králíky, nemá slepice nebo nemá ani jedno). Ale negací té implikace je konjunkce
a z té už by to mělo jít poznat.
24. 4. 2013 13:59.40, Petra Kočišová (stud FF MU, PrF MU), učo 369559

Re: Mimo zadání TSP ( kombinace PH a jejich vylučování )
Díky, takže nemá králíky a má slepice a správně je déčko?
24. 4. 2013 14:08.50, , učo

nové
nové
Obě tvrzení jsou nepravdivá, udělám si negaci obou tvrzení, to by snad mohlo jít
i bez tabulky a dokonce výrazně rychleji (a to jsem "tabulkový" typ). Kdybych
měla napsáno, že oba výroky platí, asi bych si tu tabulku osobně udělala, ale
jsou i lidi, co to zvládají bez ní.


S tabulkou to půjde taky, prostě vyseparuju patřičný řádek (nebo sloupec,
netuším, jak tu tabulku děláš), kde mám u obou výroků nulu.

No a pak sleduju, co platí pro obě negace (pro všechny řádky, kde mám nulu o
obou možností).
nové
Rok 2010, varianta 1. PDF otázka 59 a 60
Zdravím,

1. jak mám řešit otázku 59 - v zadání nic o nerostech přeci není ...
¨
2. jak se řeší otázka 60.? Negace disjunkce je přeci konjunkce ... vychází mi e)
nemůže tam být chyba?
nové
Ahoj,

59 je typovo podobná úlohám z roku 2009 (hifi, televize a nespomenuté video).
Riešenie práve konkrétnej úlohy z 2009 by snáď pomohlo
http://is.muni.cz/df/tsp_star_2010/6562804/11586378/

To, že v možnostiach sa operuje s množinou, ktorá v zadaní spomenutá nebola,
ničomu nevadí. Úloha je tak postavená zámerne.
nové
Děkuji za odkaz - přesto mám dotaz - jak se liší d) od e)? V obojím mám nerosty
o kterých přeci nemohu rozhodnout a v obou dvou mám pravdivou informaci d) znám
zvířata a e) neznám rostliny. Rozhoduji se tam podle té spojky "jestliže" (e)?
nové
Pre úplnosť, toto je zadanie a znenie tých možností:
Znám zvířata.
Neznám rostliny.
- oba výroky sú pravdivé

d) Znám nerosty nebo znám zvířata.
e) Jestliže neznám rostliny, tak znám nerosty.

d) je disjunkcia.
Pravidvostná tabuľka pre disjunkciu je:
p q p V q
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

My vieme, že "znám zvířata" je pravda, čiže q=1.
Potom nám je jedno, či "znám nerosty" je pravda, či nie je pravda (p bude mať
hodnotu 1 či 0). V oboch eventualitách bude mať celkový výrok pravdivú hodnotu
(celkový výsledok je 1).

e) je implikácia
Pravidvostná tabuľka pre ňu je:
p q p->q
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1

Výrok p = "neznám rostliny", je pravda, má hodnotu 1.
Aby bol celý výrok pravdivý, musel by byť druhý výrok tiež pravda (hodnota 1,
prvý riadok). V prípade, že by druhý výrok pravda nebol, (hodnota 0, druhý
riadok), celý výrok je tiež nepravdivý.

Keďže o druhom výroku nevieme povedať, aká je jeho hodnota, nemožno usudzovať na
pravidvosť celého výroku, a správna odpoveď je teda možnosť d).
nové
Protože se už kolegyně vyjádřila k otázce 59, vyjádřím se jen k otázce 60:
Předložený výrok je nepravdivý, a tedy žádná ze jmenovaných osob není zlodějem.
Určíš-li na základě tohoto poznatku správně pravdivostní hodnoty složených
výroků a) až d), zjistíš, že správnou odpovědí je b).