Slovo úvodem

Cílem tohoto projektu bylo sestavit multimediální učebnici, která bude obsahovat studijní texty mineralogických disciplín. Rozsah této učebnice odpovídá znalostem, které jsou nezbytné pro složení státních bakalářských zkoušek a částečně i státních magisterských zkoušek. Velmi vhodný je tento materiál i jako studijní opora pro skládání dílčích zkoušek s mineralogickým zaměřením. Pevně věříme, že zajímavé informace na naší stránce najdou i zájemci z řad širší veřejnosti.

Celý text učebnice je rozdělen do osmi velkých celků, přičemž všeobecná mineralogie je náplní 1. až 6. kapitoly a 7. kapitola obsahuje základy systematické mineralogie. Kapitola v pořadí 8. je přehled základních optických vlastností nejdůležitějších horninotvorných minerálů a návod k jejich poznávání. Členění v kapitolách je jednoduché a přehledné a samotný text je doplněn o odkazy na obrázky, tabulky, grafy a fotografie, které napomáhají k pochopení učiva. Pro rychlou orientaci na stránce slouží mapa webu a připojeno je i několik zajímavých a užitečných odkazů.

Autoři jsou si vědomi, že text mohl být detailnější a mohl být doplněn ještě řadou dalších příloh, které by usnadnily práci s učebnicí. Jedná se však o velmi časově náročnou práci a další vylepšení proto budou doplněna v dalších aktualizacích.

Autoři

Poslední aktualizace: 11.1.2007