Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Námět a scénář

tužka a papír

Kapitola Námět a scénář je více teoretická, zatím nepotřebujete žádné technické vybavení ani speciální programy. K úspěšnému sepsání námětu a následně scénáře Vám postačí obyčejný textový editor, nebo i tužka a papír.

Tato kapitola je prvním článkem procesu, který byste měli zvládnout a je zároveň i velmi důležitou. Pokud ji podceníte, tak se může stát, že výsledné video nebude mít hlavu ani patu, bude obsahovat logické chyby nebo se budete v celém procesu několikrát vracet zpátky a určité části videa budete předělávat. Kvalitně zpracovaný námět a scénář Vám ušetří čas a pomůže ke kvalitnějším výsledkům.

Námět

Cesta od prvotního nápadu k vytvoření uceleného konceptu je dlouhá. Nápad je zásadní věc a je důležité nezaleknout se ho. Svoji myšlenku si pečlivě promyslete, zvažte, zda vytvoření něčeho takového bude mít přínos studentům. Nesnažte se zaměřit pouze video, zkuste projít všechny možnosti a možná zjistíte, že existuje vhodnější forma, jak studentům předat informace.

Pokud zjistíte, že video je opravdu vhodným nástrojem pro Vaše sdělení, tak svůj nápad dále rozvíjejte. Nesnažte se vše vymyslet v jeden den. Pauza jeden až dva dny pomůže najít nové možnosti a pohledy na věc. Svůj nápad zkuste prodiskutovat s kolegou a případně jej spolu dále rozvíjejte.

Pokuste se vytvořit ucelený koncept, ve kterém bude stručně a jasně napsáno, co chcete vytvořit. Není nutné se rozepisovat, ale nezúčastněná osoba by měla po přečtení získat představu o Vašem záměru.

DOPORUČENÍ

Své nápady si zapisujte hned, jak Vás napadnou, i když budou aktuálně nerealizovatelné. V budoucnu se situace může změnit, nebo Vás na základě starších myšlenek napadnou nové, lepší a realizovatelné.

K čemu slouží scénář?

Nyní, když víte, co chcete točit, je čas začít promýšlet technickou stránku věci. Začněte si promýšlet a sepisovat vše, co budete potřebovat a zda k tomu máte přístup. Určitě budete potřebovat prostor, kde se bude natáčet. Dále vybavení či herce, kteří mají být natáčeni a v neposlední řadě potřebujete alespoň kameru, nejlépe se stativem, tato problematika bude podrobně probírána v kapitole natáčecí den, nyní budeme řešit pouze to, co bude „před kamerou“.

klapka záběru

Ve scénáři byste si měli ujasnit, co vše potřebujete, měli byste každé pro video podstatné věci a každému člověku v záběru určit svou roli. Samotné natáčení je časově náročné, zejména pokud točíte něco složitějšího na více záběrů. Přemýšlet v den natáčení, co kdo bude říkat a co bude dělat, je pozdě. Pravděpodobně by to vedlo k tomu, že Vám později budou chybět nějaké záběry nebo najdete chyby v předváděném postupu a nakonec budete muset záběry přetáčet či dotáčet. Dobře strukturovaný a pečlivě promyšlený scénář Vám bude při samotném natáčení pomocníkem, který pomůže zajistit plynulý a bezchybný chod natáčení.

Jaké existují druhy scénáře?

Dříve, než stručně popíši druhy scénářů, tak bych chtěl říci, že není nutné psát dokonalé scénáře podle přesně daných kritérií. Při psaní myslete na to, kdo bude scénář používat a kdo podle něj bude natáčet. Pište ho tak, aby byl srozumitelný právě pro tyto osoby.

Scénáře by se daly rozdělit na dva základní druhy: textový a obrázkový scénář. Do textového scénáře se obvykle nedávají obrázky, nákresy a podobně. Při tvorbě je vhodné text strukturovat, psát stručně a výstižně. Nechávejte si prostor pro dopisování poznámek.

Obrázkový scénář je označován jako storyboard a spočívá v tom, že jednotlivé záběry jsou rozkresleny do okének. Z načrtnutého obrázku je ihned vidět záměr. V obrázku jsou naznačeny pohyby kamery a objektů na záběru (například šipkou), složitější akce obsahují doplňující popis, případně jsou rozkresleny do více okének. Každé okénko dále obsahuje seznam osob a pomůcek v záběru, není-li to zřejmé, a texty, které mají zaznít. Okénka jsou číslovaná, číslo určuje pořadí záběru ve výsledném videu. Připravenou strukturu storyboardu si můžete vytisknout zde.

Ukázka možné struktury textového scénáře
Ukázka možné struktury textového scénáře
Stejná část scénáře znázorněná pomocí storyboardu
Stejná část scénáře znázorněná pomocí storyboardu

Opakování

Spustit – Námět a scénář
Doporučení: Pokud pro přístup využijete svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, můžete se v budoucnu vrátit ke svým odpovědím.
Bc. Filip Daněk |
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty informatiky MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Stránky střediska na Elportále