Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Hra v horním postavení
(high – post)

Pro hru posta v horním postavení uvádíme metodiku činností, které vedou k úspěšnému zvládnutí tohoto postavení:

Metodika nácviku:

 • základní postoj – každé zvýšení a snížení těžiště zpomaluje provedení úniku
 • krytí míče – přenášení míče před tělem provádět pod koleny nebo nad rameny
 • nasazení míče na střelbu s nízko posazeným těžištěm těla
 • fintováním se pokusit rozhýbat obránce – volit naznačení otevřeného úniku směrem ke koši (ne do šířky), volit optimální délku kroku při naznačení se zachováním výšky těžiště, hráč v tomto postavení často volí obrátku
 • únik dle pravidel (často dochází k situacím, že hráč před únikem udělá pohyb stojnou nohou nebo při otevřeném úniku zvedne dříve stojnou nohu než provede driblink)
 • při odstoupení obránce volit zakončení střelbou, spojit s útočným doskokem
 • při těsné obraně volit uvolnění v kontaktu s obráncem směrem ke koši (ne do šířky)
 • při úniku vyvolat kontakt volným ramenem s tělem obránce s cílem vytvořit výhodnou pozici pro zakončení.
 • útočit proti bližší noze obránce
 • volit co nejmenší počet driblinků, nejlépe použít uvolnění jednoúderovým driblinkem
 • trénovat úniky na svoji slabší ruku
 • důležitá je pestrost útoku, která vede k situaci, že obránce netuší, zda bude útočník zakončovat střelbou s výskoku, po obrátce, vnikem po jednoúderovém, dvouúderovém driblinku, střelbou přes hlavu po výskoku snožmo atd.

Cvičení na rozvoj hry v horním postavení

 • přidávat předcházejí činnosti – např. uvolnění hráče bez míče (obr. 55, 56)
Obr. 55: Naběhnutí hráče do horního postavení
animation
video

Obr. 56: Naběhnutí hráče do horního postavení
 • v situaci 1/1 číst obranu a reagovat dle postavení obránce (obr. 57 – 59), zvolit zda útočník provede únik, nebo obrátku nebo zakončí střelbou
Obr. 57: Přímý únik
animation
video
Obr. 58: Únik po obrátce a zakročení
animation
video
Obr. 59: Zakončení střelbou při odstoupení obránce
animation
video
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.