Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Seznam použité literatury

 1. ARGAJ, G., Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. 1. vyd., 83 s. ISBN 978-223-2602-5
 2. DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. II. vyd., Praha: St. ped. nakl., 1988.
 3. DOVALIL, J., a kol. Výkon a trénink ve sportu. I. vyd., Praha: Olympia, 336 s. ISBN 80-7033-760-5
 4. HENDL, J., Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. 1. vyd., 278 s. ISBN 80-246-0030-7
 5. HRKAL, J., HANUŠ, R., Zlatý fond her II. Praha: Portál, 2007. 4. vyd., 165 s., ISBN 978-80-7367-265-2
 6. JANÍK, Z. a kol., Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. Brno: MU FSpS 2005, 1. vyd., 66 s., ISBN 80-210-3839-x
 7. MARTENS, R. Úspěšný trenér. III. vyd., Praha: Grada 2006. 501 s. ISBN 80-247-1011-0
 8. MAZAL, F., Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex 2000. 292 s. ISBN 80-85783-29-0
 9. MAZAL, F., Hry a hraní pohledem ŠVP. Olomouc: Hanex 2007. 394 s. ISBN 978-80-85783-77-3
 10. PERIČ, T., Sportovní příprava dětí. Praha: Grada 2004. 197 s. ISBN 80-247-0683-0
 11. PĚTIVLAS, T., Abeceda pivotmana. Brno: MU FSpS 2008, 1. vyd., 60 s., ISBN 978-80-210-4578-1
 12. PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE, Zlatý fond her I. Praha: Portál, 2008. 2. vyd., 160 s., ISBN 978-80-7367-506-6
 13. RUBÁŠ, K., Pohybové hry. I.vyd., Plzeň: ZČU, 1997. 147 s. ISBN 80-7082-371-2
 14. SIGMUND, E., Pohybová aktivita dětí a jejich integrace prostřednictvím 60 pohybových her. Olomouc. Hanex, 2007. 113 s., ISBN 978-80-85783-74-2
 15. TÁBORSKÝ, F., Sportovní hry. Praha: Grada, 2004. 1. vyd., 164 s., ISBN 80-247-0875-2
 16. TOMAJKO, D., DOBRÝ, L. Pojmoslovné a terminologické vádemékum: Pohybová hra. Těl. Vých. Sport Mlád., č. 8, roč. 65, 1999. ISSN 1210-7689.
 17. TŮMA, M., TKADLEC, J., Hry s míčem pro děti. Praha: Grada, 2004. 96 s., ISBN 80-247-0707-1
 18. VELENSKÝ, M., Basketbal. 1. vyd., Praha: Grada, 1999. 97 s. ISBN 80-7169-834-2
 19. VELENSKÝ, M. a kol., Průpravné hry 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 91 s. ISBN 80-246-0970-3.
 20. ZAPLETAL, M., Velká encyklopedie her. Praha: Leprez, 1995. 2.vyd., 623 s., ISBN 80-901826-6-6
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.kolektiv |
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041