Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Metodika a didaktika vzpírání

Úvodní obrázek

Cílem publikace je přiblížit problematiku vzpírání. Vzpírání je kromě toho, že je olympijským sportem, využíváno v přípravě dalších sportů, především v atletice.

Publikace je koncipována tak, aby poskytla trenérům ucelené informace o vzpírání jako sportu vč. pravidel a systému soutěží. Velká část publikace je věnována popisu technik trhu a nadhozu z několika možných pohledů (v kapitole Soutěžní provedení). Dále je zde popsána a navržena didaktická posloupnost, která by měla sloužit jako praktický přehled aplikovatelný pro trenéry všech sportů.

V kapitole Metodika vzpírání najdete stěžejní informace o držení činky a o metodických řadách pro nácvik trhu, nadhozu a dřepu.

Tato publikace je vytvořena pro podporu výuky na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Na natáčení se podíleli:

Je nutné poznamenat, že pravidla jsou každoročně upravována a s nimi spojené hmotnostní kategorie jsou jednou za několik let změněny. Pravidla v této publikaci jsou upravená dle pravidel Světové vzpěračské federace platné pro rok 2017.

Ke stažení

Metodika a didaktika vzpírání
elektronická kniha (ePub)

Autoři publikace

Autoři
Mgr. Tereza Králová Mgr. Tereza Králová
Oddělení atletiky – Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Jiří Gasior Jiří Gasior
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová
Oddělení atletiky – Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Bc. Julie Švecová Bc. Julie Švecová
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Technická podpora
Informační systém MU Servisní středisko pro e-learning na MU
Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU
  • Pořízení a zpracování fotografií a videozáznamů
  • Technická realizace publikace
Stránky Servisního střediska na Elportále MU
Předcvičující
Jiří Gasior
Jiří Gasior
Mgr. Tereza Králová
Mgr. Tereza Králová

Tiráž

Metodika a didaktika vzpírání

Multimediální elektronický výukový materiál

Králová, Tereza (autentizováno) | Gasior, Jiří (autentizováno) |
Hammerová, Tereza (autentizováno) | Švecová, Julie (autentizováno)

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2017–2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2019 Masarykova univerzita