Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Kapitoly sportovní medicíny

Předkládáme čtenářům základní kámen učební pomůcky z oblasti sportovní medicíny. K sestavení této učebnice nás přivedly požadavky studentů vyjádřené v anketě k výuce předmětu Sportovní medicína na Fakultě sportovních studií MU v Brně. Proto je učebnice určena především budoucím učitelům tělesné výchovy, sportovním trenérům a dalším pracovníkům pečujícím o sportovce. Není však vyloučeno, že něco zajímavého v ní najdou i studenti lékařské fakulty, případně lékaři.

tematický obrázek

Zatím nejde o kompletní učebnici od A do Z. Jsme si vědomi nevyrovnanosti jednotlivých částí učebnice. Prvotní výběr kapitol byl určen nahromaděnými přípravami a předlohami k přednáškám a seminářům na Fakultě sportovních studií a dřívějších publikací. Internetová forma učebnice umožní její obsah průběžně a rychle opravovat, doplňovat, aktualizovat. Slabé kapitoly můžeme vyměnit za lepší apod. Proto prosíme tělovýchovné lékaře o zasílání příspěvků na adresu novotny@fsps.muni.cz (text ve Wordu, obrázky JPG, TIF). V případě začlenění do učebnice budou uvedeni jako autoři nebo spoluautoři kapitol nebo podkapitol. Všichni čtenáři mohou posílat své názory a náměty.

Současně pracujeme na CD-ROM a klasické „papírové“ verzi.

Ve své dosavadní třiadvacetileté lékařské praxi jsem viděl, že mnohé zdravotní problémy, které vyplynuly z nesprávně prováděné pohybové aktivity dětí, by nemusely existovat, kdyby měli budoucí učitelé tělesné výchovy a sportovní trenéři patřičné znalosti. K tomu bych velice chtěl přispět.

Přesto, že jsem po řadu let své lékařské praxe nějakým způsobem pečoval a stále pečuji o „vrcholové“ sportovce (reprezentace plavání, volejbalu a sportovní gymnastiky), domnívám se, že více pozornosti bychom měli také věnovat běžné sportující populaci (sport pro všechny). Rekreační sportovec – „hobík“, který se v otevřené soutěži pohybuje na úrovni vlastního maxima, je možná na zdraví ohrožen více než ten kdo má dobře zaběhnutý pravidelný tréninkový režim a je velmi dobře adaptován a připraven na závod. Mnozí moji kamarádi z triatlonu jsou toho dokladem.

Velice bych chtěl poděkovat svým učitelům, kteří mi „otevírali oči“ ve sportovní medicíně. Bohužel na docenta Dražila a docenta Rouše, kteří rozdali své srdce svým blízkým, pacientům a sportovcům a kteří mne nadchli pro tento obor, už můžeme jen vzpomínat a říkat si, jak by asi oni řešili naše problémy.

Vznik této učebnice odborně nebo finančně podpořili


Logo FSpS

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně

domovská stránka

Logo FSpS

Česká společnost tělovýchovného lékařství

domovská stránka

Logo FSpS

Fond rozvoje vysokých škol Agentury Rady vysokých škol

(grantový projekt č. 751/2003)

domovská stránka

Tiráž

Kapitoly sportovní medicíny

Multimediální elektronický výukový materiál

Novotný, Jan | Hrazdira, Luboš | Bernaciková, Martina |
Sebera, Martin | Chaloupecká, Alena

2., aktualizované vydání
První vydání v roce 2006

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2015

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2009–2015

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2006–2015 Masarykova univerzita

prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.kolektiv |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.