Zajímavé odkazy

Electron Microskopic Atlas of cells, tissues and organs in the internet

Skvělé stránky nabité obrázky a informacemi o buňkách, tkáních a orgánech ve světě elektronové mikroskopie


SBPMD Histology Laboratory Manual

Stránky vhodné ke studiu histologie, obsahují základní informace a obrázky buněk, tkání a orgánů všech systémů jak ze světelného, tak elektronového mikroskopu