Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vybrané texty z politické geografie

Distanční texty pro magisterské studium

Ilustrační obrázek

Úvod

Dostává se Vám do rukou základ učební opory, jejíž hlavním cílem je shrnout zásadní myšlenky a proměny společensko-politického života a vývoje jednotlivých států světa. Politická geografie ve své podstatě odráží historicko-společenské procesy, které historicky formovaly nové státní útvary, přispívaly ke změně společenských systémů a odrážely myšlení významných představitelů z řad geografických, ekonomických a politických osobností. Současné studijní texty, které jsou k dispozici (např. BAAR, V., RUMPEL, P., Šindler, P. Politická geografie, Ostrava: Ostravská univerzita, 1996; IŠTOK, I. Politická geografia a geopolitika, Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2004) v současné době již nereflektují společensko-procesní změny a je potřeba provést jejich revizi. Předkládaný materiál v žádném případě neslouží jako stěžejní učební materiál, nicméně texty a myšlenky autora jsou shrnuty v logické celky, které tvoří oporu výuky předmětu Politické geografie pro učitelské studium zeměpisu. Úkoly a příklady cvičení, které jsou závěrem každé kapitoly, jsou pouze ukázkou, jak může probíhat zakončení kurzu Politické geografie.

Základem je pochopení procesů a jevů, které ve společnosti probíhají ať již řízením, či neřízeným způsobem a nalezení kontinua mezi společností, ekonomickou a politickou stránkou života a sociálními předpoklady a potřebami společnosti. To vše v důsledku může reflektovat současná politická geografie. Text je rozdělen do 8 samostatných kapitol, z nichž každá řeší svoji oblast zájmu politické geografie. Při pohledu na rozdělení kapitol je nutné si uvědomit, že i poltická geografie ve svém pojetí zahrnuje obrovskou škálu různých subdiciplín (geopolitika, geografie voleb, geografie konfliktů, mezinárodní vztahy apod.), proto jednotlivé kapitoly jsou pojímány s obecnějšího přehledu, přičemž je vždy zmíněn odkaz na příslušnou literaturu, kde mohou zájemci najít více informací. Při studiu tohoto materiálu přeji hodně úspěchů a všem co se o politickou geografii zajímají, přeji, aby si pomocí tohoto textu rozšířili své znalosti.

Autor (Únor 2011)

Autor publikace


   
Mgr. Ing. Libor Lněnička Mgr. Ing. Libor Lněnička
Katedra geografie – Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka vyučujícího v IS MU

Stáhnout studijní texty ve formátu PD


Mgr. Ing. Libor Lněnička |
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.