Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ

Úvodní obrázek

Metodický materiál „Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ“ vznikl na základě potřeby studentů Učitelství pro 1. stupeň Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V prvních částech našeho materiálu věnujeme pozornost mladšímu školnímu věku a hodině tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Následuje kapitola věnovaná základům správné terminologie, jejíž znalost je, podle našeho názoru, nezbytná. Na uvedené teoretické části navazují metodické materiály s ukázkami rozcvičení žáků 1. stupně bez náčiní, s náčiním a na nářadí včetně motivací. Rušné a průpravné části jsou zpracovány do tabulek, aby jejich případné použití v praxi bylo co nejjednodušší, jednotlivé cviky jsou popsány terminologicky a opatřeny motivací.

Předložený metodický materiál je další z řady publikací (1, 2), které vznikají na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a které jsou zaměřeny na rozcvičení v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol.

Janošková a Šeráková v letech 2012–2015 uskutečnily výzkumné šetření, které se týkalo realizace rozcvičení v tělesné výchově na 1. stupni ZŠ studenty 4. ročníku. Vyšlo najevo, že studenti mají nedostatek metodických materiálů, ve kterých by byly uvedeny náměty pro rozcvičení dětí mladšího školního věku. Při sestavování rozcvičení tedy vycházejí z materiálů určených všem věkovým skupinám a volí tak v některých případech cvičení nevhodná pro uvedenou věkovou kategorii. Dalším náročným prvkem je pro studenty sestavení pořadí jednotlivých cviků a také zvolení vhodné motivace.

Všechny náměty na rozcvičení na 1. stupni ZŠ uvedené na následujících stránkách byly prakticky vyzkoušeny nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v rámci volnočasového cvičení všestrannosti dětí mladšího školního věku.

Ke stažení

Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Stáhnout publikaci pro mobilní zařízení (ePub)

Autorky publikace

Autorky
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Lucie Nováková Mgr. Lucie Nováková
Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Cvičící
Jana Šeráková
Jana Šeráková
Leona Vyparinová
Leona Vyparinová
Anna Havlíčková
Anna Havlíčková
Bruno Bodejček
Bruno Bodejček
Pavel Kyněra
Pavel Kyněra
Karolína Havlíčková
Karolína Havlíčková
Sára Jenyšová
Sára Jenyšová

Tiráž

Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ

Multimediální elektronický výukový materiál

Šeráková, Hana | Nováková, Lucie (autentizováno)

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2016

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2016

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8349-3
ISBN 978-80-210-8350-9 (online : ePub)

© 2016 Masarykova univerzita