Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Praktické ukázky rušných a průpravných částí hodin TV

V následující části předkládáme konkrétní návrhy na rozcvičení v tělesné výchově na 1. stupni ZŠ. U každého rozcvičení uvádíme doporučený ročník, zaměření hodiny, pomůcky a motivaci. Dále podrobněji rozpracováváme rušnou a průpravnou část, u kterých uvádíme popis, cíl, motivaci a fotodokumentaci jednotlivých cvičení. Na závěr jsme doplnili metodické poznámky, ve kterých upozorňujeme na některé chyby, problematické pasáže, prostorovou organizaci a další možná úskalí při realizaci rozcvičení.

První tři uvedená rozcvičení představují rušnou a průpravnou část bez náčiní. Každé z nich je zpracované odlišným způsobem z důvodu uvědomění si možných rozdílů při tvorbě a plánování těchto částí hodin tělesné výchovy. Prvním námětem je rozcvičení se zaměřením na statický strečink, druhý naopak se zaměřením na strečink dynamický. Ve třetím námětu jsou oba druhy strečinku propojeny a celé rozcvičení je zpracováno do úkolů, které děti plní jako samostatnou práci, pouze za dozoru pedagoga.

V následně uvedených rozcvičeních je využito tradičních i netradičních náčiní a nářadí či hudebního doprovodu.

Všechny představené rušné a průpravné části byly prakticky ověřeny a upraveny tak, aby byly vhodné pro zaznamenané doporučené ročníky. Fotografie cvičících dětí vznikly se souhlasem rodičů.

Rozcvičení statického charakteru
Rozcvičení dynamického charakteru