Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Basketbalový míč

Doporučený ročník: 5.

Téma vyučovací hodiny: Míčové hry – basketbal

Pomůcky: basketbalový míč pro každého, obruče

Motivace: VESMÍR

Rušná část

Pomůcky: basketbalový míč pro dvojici / jednotlivce „Vesmírná tělesa“, obruče pro dvojice „Černá díra“

Žáci se rozdělí do dvojic. Učitel rozdělí dvojice na černé díry a vesmírná tělesa (planetky, meteority apod.). „Černé díry“ mají jednu obruč do dvojice, kterou drží mezi sebou, a volně se pohybují po tělocvičně. „Vesmírná tělesa“ mají basketbalový míč do dvojice a pohybují se jen pomocí přihrávek (pokud hráč drží míč, nesmí udělat krok). Úkolem vesmírných těles je za vymezený čas co nejvíce krát prohodit míč obručí. Za každé prohození si dvojice počítá 1 bod. V polovině hry si žáci vymění role.

Varianty:

 • „Černé díry“ mohou vesmírná tělesa zastavit na 5 s (pro lepší zásah), pokud se jeden z dvojice dotkne míčem některého žáka z dvojice „Černá díra“.
 • „Vesmírná tělesa“ jsou jednotlivci, smí se pohybovat jen s driblingem.

Časová dotace: 2x 90s

Poznámka: Námět pro aktivitu rušné části s basketbalovým míčem je inspirován publikací Miroslava Rovného a Dalibora Zdeňka, jež nese název „Pohybové hry“ (1982).

Průpravná část

Pomůcky: basketbalový míč pro každého

1 Popis úzký stoj rozkročný, míč nad hlavou (nádech)
 • výpon – s výdechem protažení těla – zpět
Basketbalový míč
Cíl vydýchání, protažení celého těla
Motivace „velikost galaxie“
2 Popis stoj spojný, míč před tělem
 • skrčit přednožmo, skrčením paží míčem přitáhnout koleno k hrudníku – výdrž – zpět
 • totéž opačně
Basketbalový míč
Cíl protažení svalů dolních končetin, koordinace
Motivace „gravitace“
3 Popis stoj rozkročný, míč na prsa
 • výpad pravou vpřed – výdrž – zpět
 • totéž opačně
Basketbalový míč
Cíl protažení a posílení svalů dolních končetin
Motivace „meteority“
4 Popis široký podřep rozkročný, předklon, míč před chodidly na zemi
 • úhybem podřep únožný pravou, míč kutálet po zemi do levé ruky – totéž opačně
Basketbalový míč
Cíl protažení svalů dolních končetin a zádového svalstva
Motivace „kometa“
5 Popis široký stoj rozkročný, hluboký předklon, míč před chodidly na zemi
 • kutálení míče střídavě kolem levé a pravé nohy (dráha ve tvaru elipsy nebo osmičky)
Basketbalový míč
Cíl protažení svalů zad a dolních končetin
Motivace „prstenec kolem Saturnu“
6 Popis podřep rozkročný, pokrčit předpažmo, míč před prsa
 • otočení trupu vlevo, oči sledují míč – zpět
 • totéž opačně
Basketbalový míč
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „pohyb planety po oběžné dráze“
7 Popis stoj rozkročný, mírný hrudní záklon, míč nad hlavou
výdrž – předpažením připažit, míč před tělem s postupným předklonem hlavy – volně zpět, oči stále sledují míč
Basketbalový míč
Basketbalový míč
Cíl protažení svalů krku, trupu a horních končetin
Motivace „přílet a start raketoplánu“
8 Popis úzký stoj rozkročný, levou skrčit vzpažmo, dlaň na pravé ucho, míč v pravé
 • úklon hlavy vlevo – výdrž – vzpřim – předat míč před tělem do levé ruky – totéž opačně – předat míč za tělem do pravé ruky
Basketbalový míč
Cíl protažení svalů krku
Motivace „oběh Měsíce kolem Země“
9 Popis stoj spojný, míč před chodidly na zemi
 • obíhat míč zprava a zleva vpřed a vzad
Basketbalový míč
Basketbalový míč
Cíl posílení svalů dolních končetin
Motivace „oběh planet kolem Slunce“

Metodické poznámky:

U cviku č. 3 by holeň přední nohy měla směřovat kolmo k zemi, žák by měl dokázat udržet zpevněné břišní svaly a neprohýbat se v bedrech.