Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Noviny

Doporučený ročník: 2.

Téma vyučovací hodiny: Psychomotorika

Motivace: DOMŮ!

Rušná část

Pomůcky: list, popř. dvoulistnovin ve formátu A3 pro každého

Žáci běhají volně po tělocvičně s vlajícími novinami nad hlavou. Na pokyn učitele „Domů!“, se co nejrychleji zastaví, položí noviny na zem, sednou si na ně a udělají stříšku (pokrčit vzpažmo, předloktí dovnitř, prsty se dotýkají). Na pokyn učitele „Ven!“ se žáci mohou opět rozběhnout.

Varianty:

Učitel přidává další pokyny:

 • „Potok“ – žáci položí noviny na zem a postaví se na ně jako na lávku.
 • „Prší“ – žáci se zastaví a položí si noviny na hlavu jako kapuci.
 • „Kolotoč“ – žáci drží noviny svisle před tělem a otáčí se kolem své osy dokola jako na kolotoči.

Časová dotace: 3–5 min

Průpravná část

Pomůcky: list, popř. dvoulist novin ve formátu A3 pro každého

1 Popis stoj rozkročný, rozložené noviny nad hlavou rovně
 • hlavu vysunout vpřed a zpět
Noviny
Cíl protažení svalů krku
Motivace „vykukujeme z domečku“
2 Popis stoj rozkročný, rozložené noviny nad hlavou rovně
 • otočit hlavu vpravo a zpět
 • totéž opačně
Noviny
Cíl protažení svalů krku
Motivace „podíváme se z okénka“
3 Popis stoj rozkročný, připažit, noviny na hlavě
 • kroužení rameny
Noviny
Cíl mobilizace ramenního kloubu
Motivace „střecha domu“
4 Popis stoj rozkročný, noviny v pravé ruce smotané do ruličky
 • skrčit vzpažmo pravou, dlaň na páteř, noviny směřují k podložce, levou skrčit vzpažmo, předloktí dovnitř, dlaň na loket pravé; mírným tlakem do lokte protáhnout svaly pravé paže
 • totéž opačně
Noviny
Cíl protažení prsního svalstva, svalů horních končetin
Motivace „čistění komínu“
5 Popis stoj rozkročný, rozložené noviny nad hlavou rovně
 • úklon vpravo – zpět
 • totéž opačně
Noviny
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „v našem domě jsou obrovské staré hodiny, které právě odbíjejí poledne: „Bim bam“.“
6 Popis podřep únožný levou, noviny před prsa svisle
 • úhyb do podřepu únožného pravou – výdrž – zpět
Noviny
Cíl protažení svalů dolních končetin
Motivace „koupili jsme nový obraz, přemýšlíme, kam jej pověsíme“
7 Popis vzpor klečmo, ruce na rozložených novinách
 • pokrčit únožmo pravou a zpět
 • totéž opačně
Noviny
Cíl protažení svalů stehna, posílení hýžďového svalstva
Motivace „máme doma pejska, který potřebuje vyvenčit“
8 Popis vzpor klečmo, ruce na rozložených novinách
 • postupně páteř ohnout – klek sedmo – páteř prohnout – vzpor klečmo
Noviny
Noviny
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „máme doma kočku, která líže mléko“
9 Popis vzpor ležmo vysazeně, ruce na rozložených novinách
 • krokem přísunným stranou chodidly opsat kružnici (noviny = střed kružnice)
 • totéž opačně
Noviny
Cíl zpevnění a posílení svalů celého těla
Motivace „pejsek se už nemůže dočkat, až půjde ven, proto netrpělivě obchází rohožku“
10 Popis stoj spojný, ruce v bok noviny před chodidly na zemi
 • poskoky po obvodu novin
Noviny
Cíl posílení svalů dolních končetin
Motivace „pečujeme o záhonky na zahrádce“

Metodické poznámky:

„Obcházení rohožky“ ve vzporu ležmo se po ověření v praxi ukázalo pro žáky poměrně náročné. Pro zjednodušení cviku bylo jeho původní provedení upraveno na vzpor ležmo vysazeně.

Cvičení s novinami bylo pro žáky netradiční a zábavné.

Dbáme na správné provedení cviků.