Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Lavičky

Doporučený ročník: 2.

Téma vyučovací hodiny: Gymnastika – akrobatická cvičení

Motivace: SLONI NEBO MYŠKY?

Rušná část

Pomůcky: lavičky (cca 1 lavička na 5 žáků)

Tato aktivita je podobná hře na molekuly. V tělocvičně jsou rozmístěny lavičky našíř v přibližně stejné vzdálenosti od sebe. Žáci volně běhají po tělocvičně. Na povel učitele „sloni“ nebo „myšky“se postaví na nejbližší lavičku v počtu, který učitel ukáže (řekne). Povel „sloni“ = stoj na lavičce a vytvoření chobotů z paží, povel „myšky“ = dřep na lavičce. Žáci, kterým se úkol nepodaří splnit, provedou tolik výskoků (otoček, výkopů, apod.) kolik je spolužáků na jedné lavičce. Poslední stanovený počet žáků na lavičce by měl být vhodný pro plynulý přechod do průpravné části.

Varianty:

 • Učitel rozdělí žáky na myšky a slony – vždy určí kolik slonů a kolik myšek má být na jedné lavičce.
 • Učitel udává tempo běhu tleskáním.
 • Místo běhu mohou žáci poskakovat, pohybovat se cvalem, nebo ve vzporu podřepmo, po zapísknutí přejdou opět do běhu.
 • Žáků musí být na lavičce tolik, kolikrát učitel zapískal.
 • Během pohybu žáků po tělocvičně mezi lavičkami učitel se žáky recitují báseň, při které žáci buď těžce došlapují jako sloni, nebo se pohybují ve výponu lehce jako myšky.

Dupy dupy, klapy klapy,
čí jsou tyhle sloní tlapy?
Když ty tlapy zadupou,
třesou celou chalupou.

Zato myšky chodí tiše,
Mají tlapky jako z plyše.
Tiše myši ši ši ši,
Ať vás kocour neslyší.

Časová dotace: 3–5 min

Průpravná část

Pomůcky: 5 laviček (popř. více, záleží na počtu žáků – cca 1 lavička na 4 žáky)

1 Popis stoj spojný bočně na lavičce
 • připažit –kroužení rameny vpřed a vzad, střídavě kroužení rameny vpřed a vzad
 • stoj na levé, pokrčit přednožmo pravou, ruce v bok – kroužení pravou dovnitř i ven
 • totéž opačně
 • stoj přednožný pravou pokrčmo, špička se opírá o základu (lavička/podlaha), upažit – kroužení kotníkem dovnitř i ven
 • totéž opačně
Lavičky
Cíl rozvoj koordinace, uvolňování kloubních struktur
Motivace „Slon nebo myš?“ (velké pobyby = sloní, malé pohyby = myší)
2 Popis sed roznožný bočně na lavičce, chodidla na zemi, upažit
 • ohnutý předklon k pravé noze, vzpažit, ruce na špičku – výdrž – zpět
 • totéž opačně
Lavičky
Cíl protažení svalů zad a dolních končetin
Motivace „chápavý sloní chobot“
3 Popis sed bočně na lavičce, vzpažit
 • hluboký ohnutý předklon, předpažit povýš, prsty na špičky – výdrž – zpět
 • z prostorových důvodů mohou cvičit dva žáci a další dva mohou dělat dopomoc
 • výměna žáků
Lavičky
Cíl protažení svalů zad a dolních končetin
Motivace „myška běží po polici…“
4 Popis vzpor vzadu sedmo roznožný skrčmo bočně na lavičce, chodidla na zemi
 • opakovaně hrudní předklon – hrudní záklon
 • vzpor vzadu sedmo skrčmo bočně na lavičce – hrudní předklon, hlava na kolena
Lavičky
Lavičky
Cíl protažení svalů trupu a krku
Motivace „sloní sprcha“ (slon nabere vodu ze studánky do chobotu a osprchuje se)
5 Popis Sed roznožný skrčmo bočně na lavičce, chodidla na zemi, strčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl
 • úklon vpravo – vzpřim
 • totéž opačně
Lavičky
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „sloní uši“
6 Popis Sed roznožný skrčmo bočně na lavičce, chodidla na zemi, strčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl
 • otočit trup vpravo – zpět
 • totéž opačně
Lavičky
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „Kde je myška?“
7 Popis sed roznožný skrčmo bočně na lavičce, chodidla na zemi, skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl
 • ohnutý předklon, lokty na lavičku – vzpřim
Lavičky
Cíl protažení vzpřimovačů páteře
Motivace „myš zaběhla do díry…“
8 Popis stoj únožný levou, chodidlo na lavičce, upažit
 • úklon vlevo – vzpřim
 • totéž opačně
Lavičky
Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Motivace „Jak je slon dlouhý?“
9 Popis stoj přednožný levou, chodidlo na lavičce, vzpažit
 • výpon na stojné noze – zpět
 • totéž opačně
Lavičky
Cíl posílení svalů dolních končetin a zpevnění svalů trupu
Motivace „Jak je slon vysoký?“
10 Popis vzpor stojmo bočně, dlaně na lavičku
 • přeskoky snožmo přes lavičku
 • z prostorových důvodů a z důvodu bezpečnosti je vhodné, aby cvičili maximálně dva žáci současně
Lavičky
Cíl posílení svalů horních i dolních končetin
Motivace „myší závody“
11 Popis stoj čelem k lavičce
 • rychlý výstup na lavičku – zpět
Lavičky
Cíl posílení svalů dolních končetin
Motivace „sloní cirkusové číslo“

Metodické poznámky:

Možné rozmístění žáků:

 1. vedle každé lavičky stojí v zástupu (maximálně) 4 žáci v přiměřených rozestupech z levé strany lavičky
 2. žáci stojí střídavě z pravé a levé strany lavičky.
Možné rozmístění žáků