Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Korelačná analýza v systéme STATISTICA

Výučbová publikácia "Korelačná analýza v systéme STATISTICA" pojednáva o základných typoch závislosti dvoch náhodných veličín, venuje sa spôsobom hodnotenia závislosti pomocou korelačných koeficientov, zaoberá sa konštrukciou intervalov spoľahlivosti pre koeficient korelácie a testovaním hypotéz o koeficientoch korelácie. Teoretické poznatky sú aplikované na deviatich podrobne riešených príkladoch z korelačnej analýzy. Riešenie je uskutočnené dvoma spôsobmi: ručne a s využitím systému STATISTICA. Postupy v systéme STATISTICA sú prezentované formou videotutoriálov a interaktívnych tutoriálov. Niektoré dôležité testy o korelačných koeficientoch, ktoré nie sú implementované v STATISTICE, sú vypočítané pomocou samostatne vytvorených makier.

Publikácia je určená predovšetkým pre študentov predmetov PřF: M6130 Výpočetní statistika a PřF: MAS01 Aplikovaná statistika I, samozrejme však môže byť užitočná všetkým záujemcom o praktické využitie metód matematickej štatistiky.

Seznam kapitol

Ke stažení

Korelačná analýza v systéme STATISTICA
Adobe Acrobat (PDF)

Autorky publikace

RNDr. Marie Budíková, Dr. RNDr. Marie Budíková, Dr.
Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Bc. Ester Železňáková Bc. Ester Železňáková
Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Informační systém MU Servisní středisko pro e-learning na MU
Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU
  • Technická realizace publikace
Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Korelačná analýza v systéme STATISTICA

Multimediálny elektronický výukový materiál

Budíková, Marie | Železňáková, Ester

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2018

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2018

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-9202-0

© 2018 Masarykova univerzita