Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Nelineární dynamika a její aplikace

Recenzováno
Nelineární dynamika a její aplikace

Nelineární dynamika a její aplikace

Autoři: Přibylová, Lenka

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2012

Elektronický text Nelineární dynamika a její aplikace je podkladem pro přednášku stejnojmenného předmětu PřF:M6201. Text orientován aplikačně a seznamuje se základy teorie bifurkací spojitých a diskrétních dynamických systémů. Základní nelineární jevy spojité i diskrétní dynamiky jsou studovány jak teoreticky, tak na některých vybraných modelech reálných procesů z oblastí populační dynamiky, enzymatické kinetiky, modelů neuronů, ekonomických modelů nebo fyziky. S publikací lze pracovat on-line, nicméně v některých případech se může stát, že vzájemné provázání jednotlivých souborů nebude pracovat správně. V takovém případě prosím využijte offline verzi publikace zabalenou v souboru ZIP.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Obor: Obecná matematika

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 12. července 2012

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 12. července 2012

ISBN: 978-80-210-5969-6

http://is.muni.cz/elportal/?id=986888Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX