Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen

Recenzováno
Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen

Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen

Autoři: Káňa, Tomáš

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2012

Publikace Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen popisuje hlavní rysy německé slovotvorby. Opírá se o nejnovější poznatky a jazykový materiál čerpá především z elektronických korpusů. Teoretické statě jsou doplněny o drobné výzkumné úkoly a o cvičení. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětů PdF:NJ_Slo Základy lexikologie a německá slovotvorba.


Vstoupit do publikace   Stáhnout pro mobil nebo tablet (ePub)


Fakulta: Pedagogická fakulta

Obor: Jazykověda

Recenzováno: Ano

Jazyk: němčina

První vydání: 5. listopadu 2012

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 5. listopadu 2012

ISBN: 978-80-210-5989-4

http://is.muni.cz/elportal/?id=1071872Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX