Přihlášení do IS MU
Interaktivní embryologický atlas člověka

Interaktivní embryologický atlas člověka (2. vydání)

Autoři: Dumková, Jana

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2013 http://elportal.cz/publikace/embryologicky-atlas

Interaktivní embryologický atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikrofotografie, které jsou stručně a výstižně popsány, aby bylo dosaženo srozumitelnosti a snadnějšího pochopení vývojových přeměn probíhajících u člověka. V této podobě je atlas předkládán poprvé. Embryologický atlas je určen zejména pro výuku LF:ZLHE0221c Histologie a embryologie I - cvičení, LF:VSHE0221c Histologie a embryologie I - cvičení, LF:VSHE0322c Histologie a embryologie II - cvičení, LF:ZLHE0322c Histologie a embryologie II - cvičení.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Lékařská fakulta

Obor: Ostatní lékařské obory

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 8. června 2011

Poslední aktualizované vydání: 3. vydání, 14. září 2015

Starší verze publikace:
Novější verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=1111038Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX