Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Základy práva vysokých škol

Recenzováno
Základy práva vysokých škol

Základy práva vysokých škol

Autoři: Kudrová, Veronika - Smrčka, Jiří

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2013

Publikace Základy práva vysokých škol slouží jako multimediální výuková pomůcka k předmětu Právo vysokých škol (MV706K), jehož zavedení mezi předměty vyučované Právnickou fakultou Masarykovy univerzity bylo v roce 2012 podpořeno Fondem rozvoje vysokých škol (pod č. projektu FRVS/1810/2012). Publikace nezpracovává celou šíři problematiky, nýbrž poskytuje základní přehled o materii stěžejních oblastí vysokoškolského práva vycházející ze současné právní úpravy dané aktuálním zákonem o vysokých školách podrobněji přednášené či diskutované během výuky předmětu.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 23. října 2013

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 23. října 2013

ISBN: 978-80-210-6591-8

http://is.muni.cz/elportal/?id=1126939Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX