Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Základy volejbalu

Recenzováno
Základy volejbalu

Základy volejbalu

Autoři: Stará, Alena - Šamšula, Jaroslav - Stará, Jana

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2014

Výuková publikace Základy volejbalu obsahuje podklady ve formě videoukázek pro nácvik základních volejbalových dovedností, které jsou nutným předpokladem dalšího rozvoje této sportovní hry, správnou techniku základních volejbalových odbití, průpravná cvičení i možné chyby, kterým je třeba se vyvarovat. Dále pak obsahuje základní charakteristiku volejbalu jako sportu, jeho pravidla a používané názvosloví. Výuková pomůcka je určena studentům předmětů FSpS:bp2010, bk2010 Volejbal a p978, c978 Tělesná výchova – Volejbal.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 25. září 2014

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 25. září 2014

ISBN: 978-80-210-7675-4

http://is.muni.cz/elportal/?id=1199242Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX