Přihlášení do IS MU
Recenzováno
Úvod do softwarových studií

Úvod do softwarových studií

Autoři: Horáková, Jana

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2014 http://elportal.cz/publikace/software

Publikace Úvod do softwarových studií seznamuje s dominantním trendem vývoje studií nových médií v posledních patnácti letech, kdy můžeme sledovat vzrůstající zájem teoretiků nových médií o to, jakým způsobem materialita softwaru ovlivňuje a formuje naši společnost a spoluutváří náš svět. Můžeme proto hovořit o "obratu k softwaru" v diskurzu studií nových médií. Výrazem této tendence je vznik softwarových studií, volného souboru aktivit na pomezí teorie a praxe, transformujících studia nových médií přibližně od začátku 21. století. Předkládaná publikace popisuje ustavení softwarových studií jako vyústění určitých myšlenkových tendencí v rámci disciplíny studia nových médií (Kittler, Flusser, Manovich, Cramer, Fuller), vymezuje orientační body jejich institucionalizace a představuje základní metodologické přístupy, které jsou definovány ve vztahu k dalším novým subdisciplínám oboru, kritickým studiím kódu (Critical code studies), studiím platforem (Platform studies) a zlým mediálním studiím (Evil media studies). Výuková pomůcka je určena studentům kurzu FF:IMN100cv Nástroje interpretace novomediálního díla I.


Vstoupit do publikace   Stáhnout pro mobil nebo tablet (ePub)   Tiskový výstup publikace do PDF


Jazyk: čeština

První vydání: 7. října 2014

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 7. října 2014

ISBN: 978-80-210-7214-5

http://is.muni.cz/elportal/?id=1201945Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX