Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Autoři: Ruda, Aleš

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2014

Publikace Klimatologie a hydrogeografie pro učitele je svým obsahem a náplní určená pro studenty učitelství geografie (zejména studentům předmětů PdF:Ze0018 Klimatologie a hydrogeografie, PdF:Ze0019 Cvičení z klimatologie a hydrogeografie) a přináší rámcové informace věnující se tématům podnebí a vody v krajině. Ačkoliv je publikace obsáhlá, snaží se víceméně popsat a zdůvodnit některé zákonitosti týkající se podnebí, počasí a výskytu vody v krajině. Kromě zmíněných charakteristik se zaměřuje také na geografické rozložení faktorů ovlivňujících počasí či světové klima, zákonitosti rozložení a pohybu vody v krajině včetně jejího obrazu v mořích a oceánech. Publikace není koncipována jako vyčerpávající skriptum, ale podtrhuje ty kapitoly, které autor považuje za podstatné z hlediska porozumění klíčových procesů.


Vstoupit do publikace   Stáhnout pro mobil nebo tablet (ePub)


Fakulta: Pedagogická fakulta

Obor: Hydrologie a limnologie

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 24. listopadu 2014

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 24. listopadu 2014

Předmětová hesla: klimatologiemeteorologiehydrogeografiehydrologiepodnebípočasí

http://is.muni.cz/elportal/?id=1210409Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX