Přihlášení do IS MU
Vliv římského práva na evropské právní myšlení: pocta Valentinu Urfusovi

Vliv římského práva na evropské právní myšlení: pocta Valentinu Urfusovi (3. vydání)

Autoři: Židlická, Michaela - Ciprovský, Tomáš - Dostalík, Petr

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2019 http://elportal.cz/publikace/valentin-urfus

Výuková publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi je primárně určena studentům stejnojmenného volitelného předmětu (PrF:MV402K). Zabývá se zkoumáním tématu tzv. „veřejnoprávní recepce“ římského práva, umožňuje pochopení základního proudu evropského právního vývoje, jehož vyvrcholením je podoba současného právního státu. Výukový text má přiblížit zájemcům historické procesy, které profesor Valentin Urfus vědecky analyzoval, popsal a uvedl do souvislostí na úrovni vysoce vědecké a filosofické, přičemž Urfusův výzkum je zde uzpůsoben pedagogickým účelům. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).


Vstoupit do publikace   Stáhnout pro mobil nebo tablet (ePub)


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 2. února 2016

Poslední aktualizované vydání: 3. vydání, 11. února 2019

http://is.muni.cz/elportal/?id=1489499Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX