Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Bioremediace

Bioremediace

Bioremediace

Autoři: Horáková, Danuška

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007

Učební text Bioremediace shrnuje nejdůležitější poznatky o možnostech a úskalích biologického rozkladu látek kontaminujících životních prostředí. Zdůrazňuje rozdíly mezi spontánním a řízeným rozkladem polutantů, nebezpečí šíření kontaminace v různém prostředí a nebezpečí vzniku efektu tzv. chemické časované bomby. Text je doplněn přehledem nejpoužívanějších sanačních technologií. Skriptum je určeno zejména k modernizaci výuky předmětu Bi0290 Bioremediace, ale může podat solidní informace i široké odborné a laické veřejnosti zabývající se problematikou možnosti ozdravných procesů v kontaminovaných lokalitách.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 25. ledna 2007

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 25. ledna 2007

http://is.muni.cz/elportal/?id=710435Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX