Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi

Autoři: Hořínková-Kouřilová, Lenka - Křivánek, Petr - Nedomová, Martina - Pazderský, Michal - Presová, Silvie - Šedinová, Petra - Škyřík, Petr

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007

Interaktivní materiál Kurz práce s informacemi je členěn do 11 modulů pokrývajících problematiku práce s informacemi na VŠ - od definování problému a práci s tématem, přes seznámení s typy elektronických informačních zdrojů, vyhledávání informací v profesionálních databázích i na Internetu a jejich využití v praxi, až po problematiku informační etiky a hodnocení informací. Na Elportálu poskytujeme čtenářům ke každému tématu plné verze textových opor a zkrácené interaktivní přednášky. Úplná verze kurzu slouží k výuce pro studenty MU jako plně e-learningový on-line předmět (KPI11) Kurz práce s informacemi.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 10. května 2007

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 10. května 2007

http://is.muni.cz/elportal/?id=718075Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX