Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU

Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU

Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU

Autoři: Krátká, Jana - Vacek, Patrik

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2008

Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU má sloužit především pro rozšíření přehledu studentů, vyučujících a dalších zájemců z MU v oblasti audiovizuální kultury. Usiluje o to stát se přívětivým průvodcem vybranými tématy filmové a audiovizuální kultury či multimediálním zdrojem, na nějž je možné při výuce nebo studiu opakovaně odkazovat pro podrobnější a ilustrativní přiblížení daných problémů. Jednotlivé lekce jsou doprovázeny bohatým ilustrativním materiálem (videoukázky, fotografie, texty), který je doplněn srozumitelným komentářem vystihujícím podstatu daného problému. Pomůcka se používá například v předmětu Audiovizuální edukace (SZ2MP_AVED).


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 28. dubna 2008

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 28. dubna 2008

http://is.muni.cz/elportal/?id=765190Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX