Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF

Recenzováno
Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF (1. vydání)

Autoři: Kratochvíl, Jiří - Anthová, Věra - Moravcová, Ludmila - Antlová, Martina - Stehlík, Marek

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2009

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF obsahuje interaktivní průvodce nejdůležitějšími elektronickými zdroji, jejichž licence byla zakoupena Masarykovou univerzitou, případně Přírodovědeckou nebo Lékařskou fakultou. Publikace je určena pro akademické pracovníky i studenty LF a PřF, přičemž část multioborových databází je použitelná jak pro ostatní fakulty MU, tak i širokou mimouniverzitní veřejnost využívající v díle zmíněné elektronické zdroje. Publikace je využívána v předmětech DSVIZ01 a VSIV021 (LF) a v předmětu XK010 (PřF).


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 4. února 2009

Poslední aktualizované vydání: 2. vydání, 16. srpna 2011

Novější verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=818403Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX