Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Squash – Multimediální výukový materiál

Squash – Multimediální výukový materiál

Squash – Multimediální výukový materiál

Autoři: Sebera, Martin - Přikryl, Michal

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2009

Cílem učebnice Squash – Multimediální výukový materiál je zaplnit volné místo v oblasti výuky squashe nejen pro laickou veřejnost, ale i pro studenty sportovních škol. Předkládáme veřejnosti filmový materiál, který bude schůdnější variantou pro pochopení základních technik, způsobů nácviku a kombinačních situací při trénování squashe. Konečná forma vytvořeného multimediálního materiálu by měla být názornou učební a tréninkovou pomůckou pro začínající hráče a jejich trenéry. Multimediální obsah vznikl v rámci diplomové práce Multimediální výukový materiál - Squash. Písemná forma této diplomové práce (viz Archiv závěrečných prací) se zabývá především technickým a terminologickým popisem základních technik a jednotlivých herních a tréninkových činností hráčů a trenérů, popisu vybavení, jakož i částečnému výkladu pravidel. Učební pomůcka je používána v předmětu Tělesná výchova - Squash (p982).


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 18. února 2009

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 18. února 2009

http://is.muni.cz/elportal/?id=820981Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX