Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Evropské právní dějiny

Evropské právní dějiny

Evropské právní dějiny

Autoři: Tauchen, Jaromír - Vojáček, Ladislav

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2009

Elektronická publikace Evropské právní dějiny určená studentům programu Evropská hospodářská, správní a kulturní studia přibližuje základní mezníky a události, které jsou klíčové pro vývoj státu a práva na evropském kontinentě. Výuková témata jsou doplněna četnými obrázky, dobovými fotografiemi, mapami a videoukázkami, které si studenti snadno zobrazí či spustí přímo na stránkách publikace. Zároveň jsou zde zveřejněny prameny, které podávají informace o právu v minulosti a názorně demonstrují fragmenty z jednotlivých témat. Učební pomůcka je využívána v předmětu BEV202Zk Evropské právní dějiny.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 29. července 2009

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 29. července 2009

http://is.muni.cz/elportal/?id=841482Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX