Přihlášení do IS MU
Chemické názvosloví anorganických sloučenin

Chemické názvosloví anorganických sloučenin

Autoři: Cídlová, Hana - Musilová, Emilie

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2009

Cílem publikace Chemické názvosloví anorganických sloučenin je didakticky zpřístupnit a zpřehlednit budoucím učitelům chemie nomenklaturní principy aplikovatelné u těch sloučenin, s nimiž se s největší pravděpodobností setkají ve své pedagogické praxi, neboť dobré zvládnutí chemického názvosloví je základem pro další studium všech chemických disciplin. Vzhledem k obrovskému množství chemických sloučenin a současným změnám probíhajícím v názvosloví organických sloučenin se skriptum soustředilo pouze na názvosloví sloučenin anorganických. Pomůcka je klíčová pro PedF:CH2BP_1P6S Repetitorium názvosloví anorganické chemie, PedF:CH2RC_1P1S Názvosloví anorganické chemie. Publikace je užitečná pro výuku všech chemických předmětů vyučovaných katedrou chemie PdF MU.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Pedagogická fakulta

Obor: Anorganická chemie

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 22. prosince 2009

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 22. prosince 2009

Předmětová hesla: anorganická chemienázvoslovívýuka chemie

http://is.muni.cz/elportal/?id=861345Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX