Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Kruh prstenu I

Kruh prstenu I

Kruh prstenu I

Autoři: Malina, Jaroslav

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010

Projekt Kruh prstenu I předkládá pojednání o vývoji lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl minulosti a zároveň přináší reprodukce obrazů a soch, jež v závěru 20. a počátkem 21. století vytvořilo kolem sedmi desítek českých malířů a sochařů. Kruh prstenu je patrně prvním pokusem zachytit takové základní hodnoty života člověka a společnosti celostně, na multidisciplinárním základě, integrovaném prostředky moderní biologické a sociokulturní antropologie, i v inspirujícím sepětí vědy a umění. Pomůcka je určena pro předměty PřF:Bi2251 Úvod k antropologii II, Bi4260 Antropologie starověku, Bi7851 Antropologie etnicity, Bi9190 Antropologie sexuality II.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 13. ledna 2010

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 13. ledna 2010

http://is.muni.cz/elportal/?id=866320Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX