Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna

Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna

Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna

Autoři: Tauchen, Jaromír - Salák, Pavel

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010

Virtuální knihovna zprostředkovává zákony a podzákonné právní předpisy v českém jazyce platných na našem území, které byly zveřejněné v rakouské říšské sbírce zákonů mezi léty 1849 - 1918. Rovněž je zde možné najít moravskou sbírku zákonů z tohoto období. Umožněno tak je listování, čtení a také vyhledávání v historických rakouských právních textech a textech zákonů v českém jazyce. Sbírka digitalizovaných historických zákonů Rakouska-Uherska dokumentuje nejen státní produkci zákonů a předpisů z minulých dob, ale podává současně také zajímavý obraz o stavu tehdejší společnosti, politiky a kultury. Virtuální digitální knihovnu využijí nejen studenti právnických fakult při zpracovávání svých diplomových, rigorózních a disertačních prací, ale i studenti doktorských studijních programů a ostatní vědečtí pracovníci při jejich vědecké činnosti, neboť v odborných článcích a monografiích se pravidelně objevuje historický exkurs vývoje jednotlivých právních institutů od roku 1848 až do současnosti. Digitální knihovna je využívána především v předmětu PrF: MP104Zk České a československé právní dějiny, dále je možné ji využít v předmětech PrF:MP103Zk Právní dějiny, MV213K Moderní právní dějiny, BV101Zk Dějiny české veřejné správy.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 10. února 2010

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 10. února 2010

http://is.muni.cz/elportal/?id=871314Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX