Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska

Autoři: Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010

Cílem výukového webu Právní dějiny na území Slovenska je zprostředkování poznání vývoje státního zřízení, pramenů práva a důležitých právních institutů na Slovensku, se kterým pojí naši republiku dlouhá společná historie. Stačí připomenout, že již od konce 15. století měly české země a Slovensko téměř nepřetržitě společnou hlavu státu. Studijní web sleduje vývoj od počátků státního života až po rozpad společného československého státu. Větší akcent je položen na období do roku 1918, protože od vzniku Československa v roce 1918 se vývoj obou zemí zcela propojil. Učební pomůcka je využívána v předmětu PrF:MV218K Právní dějiny na území Slovenska.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 13. dubna 2010

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 13. dubna 2010

http://is.muni.cz/elportal/?id=879853Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX