Přihlášení do IS MU
Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I

Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I

Autoři: Literák, Jaromír

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010

Sbírka Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I pokrývá témata probíraná v první polovině úvodní přednášky z organické chemie – názvosloví organických sloučenin, polarita vazeb a rezonance, stereochemie a konformační chování molekul, reakce alkanů, alkenů, alkynů a aromatických uhlovodíků. Každá kapitola začíná krátkým úvodem k tématu. Sbírka také obsahuje řešení všech příkladů. Řešení příkladů by mělo vést k pochopení základních pravidel chování a reaktivity organických sloučenin. Sbírku využijí především studenti kurzů PřF: C2022 Speciální seminář z organické chemie I a C2021 Organická chemie I.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Obor: Organická chemie

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 17. srpna 2010

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 17. srpna 2010

http://is.muni.cz/elportal/?id=894363Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX