Přihlášení do IS MU
Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti

Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti

Autoři: Horáková, Jana

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010

Studijní materiál Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti představuje jeden ze způsobů, kterými se formuje diskurz umění nových médií. Seznamuje s hlavními koncepty eseje Waltera Benjamina Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti (1936) a následně na třech studiích věnovaných umění nových, digitálních médií a využívajících Benjaminovy pojmy ukazuje, jak probíhá transformace Benjaminových myšlenek do debaty o změnách statusu a funkce uměleckého díla vlivem nových, digitálních technologií. Důležitou součástí předkládaného studijního materiálu je heslář, který obsahuje hlavní pojmy procházející vybranými studiemi. Studijní materiál je určen posluchačům předmětů FF:IM003, IMK03 a IM017, IMK17 Umění nových médií: umění a technika I, II  a IM015, IMK015 Úvod do studia interaktivních médií II.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 8. listopadu 2010

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 8. listopadu 2010

http://is.muni.cz/elportal/?id=906498Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX