Přihlášení do IS MU
Právo a právní věda

Právo a právní věda (4. vydání)

Autoři: Telec, Ivo

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Soubory webových prezentací Právo a právní věda obsahují vybraná témata zaměřená na otázky práva a právní vědy. Pozornost je věnována zejména právu duševního vlastnictví, některým částem práva občanského a vědecké propedeutice, resp. právním aspektům výzkumu a vývoje, a to na základě principů právního myšlení. Odborný obsah prezentací je přizpůsoben cílovým studentům, pro které právo není primárním oborem. Jde o studijní text pro studenty Fakulty informatiky v předmětech Principy právního myšlení (VB041), Právo duševního vlastnictví (VB042), Právní aspekty výzkumu a vývoje (VV060). Kolekci všech souvisejících prací je možné nalézt v souborném svazku.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Fakulta informatiky

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 7. března 2008

Poslední aktualizované vydání: 4. vydání, 7. června 2011

http://is.muni.cz/elportal/?id=941493Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX