Přihlášení do IS MU
Vědecká propedeutika

Vědecká propedeutika (5. vydání)

Autoři: Telec, Ivo

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Výběr z textu Vědecká propedeutika je zaměřen zejména na právní infrastrukturu výzkumu a vývoje a na právní souvislosti. Vedle toho zahrnuje i obecné otázky vědoslovné včetně otázek vědeckého nebo filozofického myšlení. Zvláštní pozornost je věnována právním aspektům výzkumu a vývoje, veřejným soutěžím a veřejným zakázkám, a to v kontextu akademického prostředí. Nedílnou součástí jsou snímky z oboru morálky vědeckého povolání včetně právních důsledků s tím spojených. Dovětek o právní vědě slouží jako aplikace obecných poznatků vědecko propedeutických na problematiku právně metodologickou a zároveň slouží jako příklad rozvíjení právního myšlení. Vědecká propedeutika je zamýšlena jako podpůrný zdroj obecných informací při psaní kvalifikačních prací a při účasti studentů na výzkumu. Text je využíván v předmětu Právo duševního vlastnictví (MP505Zk). Kolekci všech prací prof. I. Telce je možné nalézt v souborném svazku.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 6. dubna 2007

Poslední aktualizované vydání: 5. vydání, 7. června 2011

http://is.muni.cz/elportal/?id=941494Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX