Přihlášení do IS MU
Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví (5. vydání)

Autoři: Telec, Ivo

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Výběr z poměrně rozsáhlé problematiky Práva duševního vlastnictví je započat obecnou části tohoto odvětví, která je pojímána v mezinárodním a komunitárním kontextu včetně dějinných pohlednutí. Důraz je kladen na globální pojímání těchto práv. Obecná část je doplněna o vymahatelnost práv. Ze zvláštních oblastí práva duševního vlastnictví jsou vybrány otázky práva užitně vzorového, dále práva zlepšovatelského, práva databázového, práva obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how. Zvláštní část je zastoupena též rozsáhlým výběrem z práva známkového v kontextu dalších práv na označení a práva proti nekalé soutěži. Slouží jako textová opora v předmětu Právo duševního vlastnictví (MP505Zk). Kolekci všech prací prof. I. Telce je možné nalézt v souborném svazku.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 6. dubna 2007

Poslední aktualizované vydání: 5. vydání, 7. června 2011

http://is.muni.cz/elportal/?id=941495Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX