Přihlášení do IS MU
Principy právního myšlení

Principy právního myšlení (4. vydání)

Autoři: Telec, Ivo

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Snímky vybrané mezi Principy právního myšlení mají osvětlit základy právního uvažování a rozhodování o právních věcech. Texty jsou laděny právně filozoficky s tím, že na základní otázky přirozené spravedlnosti, jakož i na otázky právnického vzdělávání, navazují dílčí projevy vědecké. Texty navazují na Vědeckou propedeutiku, na Občanské právo – všeobecně, na Právní principy a zásady soukromého práva, jakož i na Výklad soukromého práva. Slouží za širší základ předmětu Právo duševního vlastnictví (MP505Zk). Kolekci všech souvisejících prací je možné nalézt v souborném svazku.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Právnická fakulta

Obor: Právní vědy

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 7. března 2008

Poslední aktualizované vydání: 4. vydání, 7. června 2011

http://is.muni.cz/elportal/?id=941497Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX