Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF

Recenzováno
Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF (2. vydání)

Autoři: Kratochvíl, Jiří - Eliášová, Věra - Moravcová, Ludmila - Antlová, Martina - Sejk, Petr - Stehlík, Marek

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Publikace Průvodce elektronickými databázemi LF a PřFobsahuje interaktivní průvodce nejdůležitějšími elektronickými zdroji, jejichž licence byla zakoupena Masarykovou univerzitou, případně Přírodovědeckou nebo Lékařskou fakultou. Publikace je primárně určena pro akademické pracovníky i studenty LF, PřF i FSpS (zejména pak pro výuku předmětů informační výchovy, a to LF:DSVIz01, VSIV021, BAIV031, BPIV031; PřF:XK010; FSpS:bp804), avšak je vhodná i osoby jak z ostatních fakult MU, tak i širokou mimouniverzitní veřejnost využívající v díle zmíněné elektronické zdroje.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 4. února 2009

Poslední aktualizované vydání: 2. vydání, 16. srpna 2011

ISBN: 978-80-210-5836-1

Starší verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=947606Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX