CzechIS MU Login

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické obory

Faculty of Medicine
„Hlavní ideou e-kurzu je přiblížit, konkretizovat a objasnit zákonitosti vybraných ošetřovatelských postupů pro snadnou orientaci v uvedené problematice.

Kurz je koncipován jako studijní opora a kontrolní aparát určený pro studenty všech zdravotnických oborů a jejich pedagogy. V jednotlivých kapitolách je možné pohybovat se intuitivně, dle potřeb každého studenta. Po krátkém ozřejmění nadcházejícího tématu je student seznámen s cíli vlastní kapitoly, po jejímž prostudování by měl být schopen bez větších komplikací složit kontrolní test.

Součástí dílčích kapitol je bohatý audio-vizuální materiál, jehož cílem je poukázat na problematické body při poskytování zdravotnické péče a vykreslit abstraktní pojmy v doprovodném učebním textu. Videozáznamy jednotlivých úkonů jsou zde ve dvojím vyhotovení vždy tak, aby sloužily k self-evaluaci osvojení pracovního postupu.“
Are you here for the first time?
Enrol in the course
6 lessons
8.5 hour(s)
free
Do you already have an account?
Log in to the MU IS
Course image

Lecturers

Course syllabus

  • Úvod
  • Nemocniční lůžka
  • Hygienická péče
  • Invazivní vstupy
  • Odběry biologického materiálu
  • Asistované vyprazdňování močového měchýře

More about the course

Literature
  • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200.
  • KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 236 s. ISBN 9788024728308.
Teaching methods
E-learningový online kurz k samostudiu.
Language of instruction
Czech
Select a different course