Přihlášení do IS MU

Akademické psaní je plně bezkontaktním e-learningovým kurzem, který si každoročně zapisuje kolem 700 studentů z celé MU. Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou přípravy odborných textů, jejíž součástí je také formulace výzkumného záměru, volba adekvátní metodologie a vyhledávání relevantních zdrojů včetně jejich správného užití. Komunikace mezi studenty a vyučujícími probíhá pomocí hromadných mailů a diskusních fór v IS.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova provádí studenta celým kurzem a obsahuje vše podstatné a potřebné
 Studenty čekají i videa, například úvodní představení kurzu nebo tutoriál elektronické prezenční výpůjčky
 Autokorekční cvičení ověří, zda studenti látku opravdu pochopili