Přihlášení do IS MU

Pro elektronickou podporu výuky se využívá hned několika e-learningových agend ISu. Interaktivní osnova slouží jako hlavní rozcestník předmětu. Obsahuje ucelené informace o předmětu a jeho nárocích, odkazuje na studijní materiály, na zadání seminární práce a na autokorekční testy. Studijní materiály předmětu sestávají z jednotlivě rozpracovaných kapitol učiva ve formě snadno přístupných prezentací.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Z interaktivní osnovy jsou odkazovány jednotlivé prezentace, test a potřebné materiály
 Autokorekční testy slouží jako indikátor úrovně znalostí studentů
 Své vypracované POTy odevzdávají studenti elektronicky
 Výsledky z testů a hodnocení POTů naleznou studenti v poznámkovém bloku (pohled učitele)