Přihlášení do IS MU

Těžištěm úkolů v předmětu je zpracování projektu z oblasti řízení lidských zdrojů pro reálnou firmu. Odevzdávárny v IS byly použity pro odevzdávání průběžných verzí projektu a předávání zpětné vazby studentům ze strany vyučujících.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů
 Jednotlivé pojmy studenti odevzdávají do odevzdávárny k oponentuře
 Slovník si mohou stáhnout i do svých mobilních zařízení
 Výukové prezentace se schématy a obrázky mají studenti ve studijních materiálech předmětu v ISu