Přihlášení do IS MU

V kurzu je využívaná interaktivní osnova, studijní materiály, rozpisy témat, odevzdávárna a odpovědníky. Interaktivní osnova je základním rozcestníkem předmětu. Student zde najde informace o předmětu a nárocích na jeho splnění, studijní materiály s informacemi o jednotlivých tématech rozdělených do bloků dle týdnů výuky. Součástí předmětu je vypracování rešerše. Jednotlivá zadání si studenti vybírají v rozpisech témat a hotové práce vkládají do odevzdávárny. Hodnocení je vyučujícím zavedeno do poznámkového bloku.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova obsahuje podrobně zpracované téma ke každému týdnu výuky
 Zadání rešerše si vybírají sami studenti přes rozpisy témat
 Zpracované rešerše odevzdávají studenti elektronicky přes odevzdávárny
 V interaktivní osnově jsou k dispozici také jednotlivé výukové prezentace v elektronické podobě