Přihlášení do IS MU
Filozofická fakulta

CJVSAV Španělština pro nácvik poslechu - audio a videonahrávky

Jedná se o online e-learningový kurz bez kontaktní výuky, který studenti neukončují, jen si v něm procvičují poslech jazyka a jeho porozumění. V předmětu vznikla interaktivní osnova, která je rozcestníkem pro vytvořené procvičovací stránky, kde studenti najdou videa nebo audia a k nim příslušná cvičení na dané téma. Poslechy jsou z oblasti přírodních věd, společenských věd, ekonomie, práva a kultury, slouží tedy všem studentům napříč fakultami.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Ke každé videonahrávce mají studenti množství tematických cvičení
 Všechna cvičení jsou rozdělená podle témat a odkazována z interaktivní osnovy
 Video a zvukové nahrávky jsou základem pro poslechová cvičení
 Zde například doplňují slova písně