Přihlášení do IS MU
Filozofická fakulta

KPM01 Kurz projektového managementu

Jedná se o plně e-learningový předmět. Obsah kurzu je rozdělen do tematických modulů. Rozcestníkem kurzu je interaktivní osnova, ve které studenti každý týden najdou informace k dané lekci - časovou náročnost, doplňující materiály, interaktivní přednášku, materiály k tisku, ale i povinné úkoly. Kromě toho učitel zapsané studenty oslovuje každý týden semestru e-mailem, ve kterém je informuje o otevření modulu (nový modul se otevírá každé pondělí), o jeho obsahu, povinnostech a termínu pro splnění úkolů.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova je rozcestníkem informací o jednotlivých modulech
 Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren
 Diskuzní fóra jsou jedním ze základních nástrojů plně e-learningového kurzu
 Belbinův test si mohou studenti vyplnit interaktivně