Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

IB000 Matematické základy informatiky

Vyučující pro studenty vytvořil velmi propracovanou interaktivní osnovu s důležitými organizačními pokyny a s odkazy na studijní materiály a diskuzní fóra. Bylo založené zvláštní diskuzní fórum věnované aktualitám, které jsou studenti povinni číst. V osnově jsou zařazeny odpovědníky, s nimiž studenti pracují samostatně při domácí přípravě, aby si procvičili probírané učivo.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova provádí studenta předmětem
 Prostřednictvím procvičovacích testů si studenti mohou látku dobře zopakovat
 Studenti o příkladech často diskutují elektronicky v rámci diskusních fór v ISu
 Bonusové úkoly odevzdávají studenti prostřednictvím odevzdáváren