Přihlášení do IS MU

Pro orientaci ve výuce připravili vyučující studentům interaktivní osnovu, která je rozdělena po jednotlivých týdnech výuky a odkazuje je na prezentace, slajdy z přednášek a k dispozici jsou i videozáznamy přednášek.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Řešené příklady s komentářem vyučujícího jsou připravené na každý týden
 Praktické videoprezentace a slajdy z přednášek mají studenti odkazovány z interaktivní osnovy
 Studenti v naskenovaných listech vidí zpětnou vazbu učitele a místa, kde chybovali
 Výukové prezentace mají studenti dostupné z interaktivní osnovy