Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

PB029 Elektronická příprava dokumentů

Ve Studijních materiálech jsou vystaveny podklady k přednáškám a videozáznamy přednášek. V interaktivní osnově předmětu studenti najdou odkaz na vlastní domovskou stránku mimo IS. K přednášce jsou organizována cvičení, na kterých jsou probírány domácí úkoly. Účast na cvičeních je povinná, jsou povoleny maximálně dvě neomluvené absence. Nadpočetné absence lze kompenzovat řešením prémiových úkolů (1 absence za 5 bodů). Studenti mají přehled o své docházce, protože ta je evidována v poznámkovém bloku. Před zkouškou je potřeba odevzdat 2 zápočtové dokumenty do příslušných odevzdáváren.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Své vypracované projekty a dokumenty vkládají studenti do odevzdáváren
 Zpětnou vazbu k zápočtovým dokumentům studenti mají v poznámkovém bloku
 Díky procvičovacímu odpovědníku se studenti lépe připraví na závěrečný test
 Pokud se studenti nemohli zúčastnit přednášky, mají k dispozici videozáznam